Silvestre Revueltas

Untitled (19).png

SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940)

SENSEMAYÁ

Framförs av SYMFONIORKESTERN, under ledning av Christian Karlsen

Sensemayá är en rytmisk suggestiv symfonisk komposition och låter nästan som en djävulsdans. Verket är baserat på en dikt med samma titel skriven av den kubanske poeten Nicolás Guillén som handlar om hur man dödar en orm. Dikten följs vers för vers utav de musikaliska fraserna i Revueltas symfoniska verk. I musiken kan vi höra hur ormen smygande slingrar sig fram mot sitt byte, hur den hugger och hur ormen till slut själv huggs ihjäl av en yxa.  

“...The snake can move without feet,
The snake can hide in the grass,
Crawling he hides in the grass,
Moving without feet…”

“...Hit him with an ax and he dies,
Hit him! Go on, hit him!
Don’t hit him with your foot or he’ll bite,
Don’t hit him with your foot, or he’ll get away…”

“...The dead snake cannot look,
The dead snake cannot drink,
He cannot breathe,
He cannot bite…”

“...iMayombe-bombe-mayombé!...”