Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Untitled (31).png

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
(1840-1893)

SYMFONI NR. 4

Framförs av SYMFONIORKESTERN, under ledning av Christian Karlsen

Det är svårt att hitta en mer sann romantiker än Tchaikovsky med sina målande skildringar av naturen och rysk folkkultur men hans privatliv genomsyrades av psykisk ohälsa och svåra depressioner. Tchaikovsky var dessutom homosexuell vilket han under hela sitt liv försökte hålla hemligt. Hans påtvingade heterosexuella äktenskap avslutades strax innan han försökte ta sitt liv. Efter självmordsförsöket blev Tchaikovsky kontaktad av en den mycket förmögna änkan Nadezhda von Meck som var en stor beundrare av hans musik. Trots att de två aldrig träffades hade de under många år regelbunden brevkontakt. Von Meck stöttade även Tchaikovsky ekonomiskt så att han kunde ägna mer tid till sina kompositioner.

Tchaikovskys fjärde symfoni är kanske hans främsta livsverk. Denna storslagna och gripande symfoni är tillägnad von Meck och är en metafor för ödet. Symfonin har många gånger liknats med Beethovens majestätiska Ödessymfoni.