Kontakt

GRÄNSLANDET

Initiativtagare till Gränslandet - symfonisk fest är pianisten David Huang, dirigenten Christian Karlsen samt Trädgården under ledning av Johanna Beckman. Festivalen produceras av föreningen ALMA i samarbete med Bohm Bohm Room.

Projektet genomförs med stöd av Statens Musikverk, Statens Kulturråd och Stiftelsen Signatur. Ett speciellt tack till Första Parkett, Yamaha Piano Center Sverige och Föreningen Kammarmusik NU.

presstrio (1).jpg

VÅR TRYGGHETSPOLICY

Under festivalen kommer vi att fotografera på området. När du besöker Trädgården och Gränlandet kan det förekomma att representanter från festivalen fotar och publicerar så kallade ”stämningsbilder” – helt enkelt bilder som förmedlar stämningen från den aktuella kvällen/evenemanget. Misstycker du kring en publicering av en bild vänligen kontakta oss så kontaktar du oss så tar vi bort den. Du är också alltid välkommen att kontakta vår fotograf på plats.

Du kan läsa mer om Trädgårdens trygghetspolicy här: www.tradgarden.com