Med ett starkt engagemang för att ta den klassiska musiken till nya platser och nå ut till en bredare publik grundade pianisten David Huang och dirigenten Christian Karlsen Gränslandet – symfonisk fest. Sedan sommaren 2018 har de tillsammans med några av vår tids bästa musiker och artister skapat unika musikupplevelser för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och tidigare musikaliska erfarenheter.

Gränslandet – symfonisk fest produceras av Föreningen ALMA i samarbete med Trädgården. Årets festival kan genomföras tack vare stöd från Statens musikverk, Stockholms stad, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting samt partnerskap med Yamaha Piano Center Stockholm, Musikaliska och Blåsarsymfonikerna.

Vi som jobbar med Gränslandet är

Produktion: Jonatan Samuelsson, Magda Boreson, Max Låke, Kalle Hallqvist (Trädgården)

Teknik: Arne Bock, P-J Jonsson, Walter Berge (Trädgården)

Kommunikation: Emma Weinerhall (Trädgården), Hedvig Ljungar, Anton Högberg

Programgrupp: Christian Karlsen, Johanna Beckman (Trädgården), David Huang

Photography by ©NadjaSjostrom and ©Sima Korvenivski

Partners och Finansiärer

© 2020 Gränslandet Festival Designed by Kate Varady | Built by Petr Holusa