Gioacchino Rossini

Untitled (25).png

GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)

OUVERTYREN TILL WILLIAM TELL

Framförs av SYMFONIORKESTERN, under ledning av Christian Karlsen

Oavsett tidigare musikaliska erfarenheter har du vid något tillfälle garanterat stött på William Tell Overture som är inledningen till Rossinis opera William Tell. Ouvertyren är inte minst känd som ledmotivet till den fiktiva karaktären Lone Ranger som sedan 30-talet har gestaltats i radioprogram, TV-serier och filmer. Senaste filmen kom 2013 då med Johnny Depp i rollen som John Reids (Lone Rangers) kompanjon Tonto. Ouvertyren har även varit ledmotiv till den brittiska TV-serien The Adventures of William Tell och framförs ofta som ett självständigt verk i symfoniska sammanhang.

Musiken innehåller de flesta känslor en människa kan känna. Den vemodiga inledningen med en känsla av hoppfullhet går över till en dramatisk storm i stråkets nervösa löpningar och pukornas ödesdigra slag. Dramatiken mynnar sedan ut i en lekfull kärlekssång för att till sist explodera in i en häftig galopp som lika gärna hade kunnat vara ledmotiv till en ridande sagoprins.